Du er her: 

Om Ringgården

På Ringgårdens 32 pladser tilbyder vi døgnbehandling til personer med komplekse og alvorlige alkoholproblemer. Ringgården er startet i 1972 med status som selvejende, non-profit institution under KFUM's Sociale Arbejde i Danmark.

Vi har særligt fokus på at kunne hjælpe personer med dobbeltbelastning (dvs. at man er afhængig af alkohol og ved siden af har andre problemer af psykisk karakter).
Behandlingen bygger på moderne misbrugspsykologiske principper, og der er knyttet forskning, evaluering og metodeudvikling til behandlingen. Vi arbejder på professionelt fagligt grundlag på linje med det øvrige sundhedsvæsen.

Vi lægger meget vægt på, at alle medarbejdere er fagligt stærke og har en personlig og menneskelig ballast, der omsættes i den daglige kontakt. Derfor er sekretærer, tekniske medarbejdere og administrative ledere også trænet i at omgås og støtte beboerne på Ringgården.

Ringgårdens medarbejdere har forskellig faglig baggrund, og vi arbejder tværfagligt som et team, hvor alle funktioner indgår i den samlede behandlingsmæssige indsats.

Behandlerne har basisuddannelser som psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejerske og alle har relevante kurser og efteruddannelser inden for misbrugsbehandling og mange års praktisk erfaring.

Vores fast tilknyttede læge-konsulent er speciallæge i psykiatri. Du kan læse mere om den enkelte medarbejders kvalifikationer og kompetencer under "mød personalet".