Du er her: 

Birgit Clausen

Birgit Clausen, Gruppeleder
 

birgit@ringgaarden.dk
Pædagog
Ansat siden 1997

Efteruddannelse
Kognitiv psykoterapeut-uddannelse (3-årig, Wattar Gruppen, Kognitivt Psykolog Center, 2009-2011)

Kurser
Masterclass med C. Padesky om "A New Paradigm for Cognitive Behavioral Therapy of Personality Disorders" (2010)

Misbrugere med personlighedsforstyrrelse – hvor står vi?
(Institut for personlighedsteori og psykopatologi 2009)
 

Mindfulness baseret kognitiv terapi/stressreduktion (Kognitivt Terapicenter Fyn, 2007)

Mindfulness Meditation in the Treatment of Addictive Behavior m. A. Marlatt (2007)

Introduktionskursus i dialektisk adfærdsterapi (2005)

Selvmordsforebyggelse
(Den Sociale Højskole Odense, 2002)

Kognitiv behandling ved misbrug (Kognitiv Terapi Center, Århus 2001)

NADA-diplom (2005)

Deltaget i Ringgårdens interne kompetenceopbygning om:
Dobbeltfokuseret og personlighedsguidet misbrugsbehandling

Personlighedsteori

Personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser

Dynamikken mellem rus og personlighed

Identifikation, udredning, screening og assessment af dobbeltbelastning

Relationelle parallelprocesser