Du er her: 

Jette Busse Rasmussen

Jette Busse Rasmussen, Gruppeleder
 

jette@ringgaarden.dk
Socialrådgiver
Ansat siden 2015

Deltaget i Ringgårdens interne kompetenceopbygning om:
Dobbeltfokuseret og personlighedsguidet misbrugsbehandling

Personlighedsteori

Personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser

Dynamikken mellem rus og personlighed

Identifikation, udredning, screening og assessment af dobbeltbelastning

Relationelle parallelprocesser

 

Efteruddannelser

Recovery og Rehabilitering (Aarhus Kommune, 2014)

Grunduddannelse for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling (2012)

 

 

Kurser

NADA-diplom (2012)

Kognitivt kursus med fokus på ACT (v. Kognitiv Terapicenter, 2012-13)

Metoder i familieorienteret alkoholbehandling (v. Frid Hansen, 2012)