Du er her: 

Knud Moesgaard

Knud Moesgaard, Gruppeleder
 

knud@ringgaarden.dk

Socialrådgiver
Ansat siden 1997

Efteruddannelse
"Familierådgivning/familieterapi"
(3-årigt træningsprogram, The Kempler Institute of Scandinavia, 2005-2008).

Efteruddannelse i "Basale terapeutiske færdigheder" (2-årigt træningsprogram, The Kempler Institute of Scandinavia, 1999-2000).

Diplomgivende efteruddannelse for alkoholbehandlere i Danmark -(1995)

Kurser
Seminar om Substance abuse, (alcohol and drugs) and personality disorders.
(Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi, 2007)

Misbrugere med personlighedsforstyrrelser – hvor står vi?
(Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi, 2007)

Introduktionskursus i dialektisk adfærdsterapi (2005)

Selvmordsforebyggelse, (Den Sociale Højskole Odense, 2002)

Publikationer
Nielsen, P, I Damsted & K Moesgaard (2004) Alkohol og livsfokusering. Personlighedsmønstre og behandlingsstrategier.

Deltaget i Ringgårdens interne kompetenceopbygning om:
Dobbeltfokuseret og personlighedsguidet misbrugsbehandling

Personlighedsteori

Personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser

Dynamikken mellem rus og personlighed

Identifikation, udredning, screening og assessment af dobbeltbelastning

Relationelle parallelprocesser