Du er her: 

Lisbeth Lauvring

Lisbeth Lauvring, Lægekonsulent  

Ansatsiden 1998

Speciallæge i psykiatri

Kognitiv adfærdsterapaut

Mindfulnessinstruktør

Deltaget i Ringgårdens interne kompetenceopbygning om:
Dobbeltfokuseret og personlighedsguidet misbrugsbehandling

Personlighedsteori

Personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser

Dynamikken mellem rus og personlighed

Identifikation, udredning, screening og assessment af dobbeltbelastning

Relationelle parallelprocesser