Du er her: 

Mette Holm Riis

Mette Holm Riis, Visitator/Psykolog 
 

mette@ringgaarden.dk

Cand. psych., aut.

Ansat siden 2014

Efteruddannelse
Grunduddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi for læger og psykologer (1 årig, v. Center for Kognitiv Terapi, Afd. M, Psykiatrisk Center Sct. Hans)

Kurser
Sorg og Krise (v. Atle Dyregrov, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, 2014)

 


 

 

 

 

Neuroanatomi : fokus på hjernens neurale kredsløb, herunder funktion og forstyrrelser (v. Carsten Bjarkedam, 2013)

ART (Art Replacement Training - en uddannelse som instruktor i manualbaseret kognitions- og adfærdsterapeutisk gruppebehandling i vredeshåndtering (deltaget i teoretiske lektioner v. Bengt Daleflod og Anette Ljung, Egely, 2012)

Mentalisering i mødet med udsatte børn (v. Janne Østergaard Hagelquist, Dansk Psykologforening, 2012)

Konference om småbørnstraumer (v. Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, 2012)
Motivationssamtalen (v. Karsten Abel, KognitivGruppen 2011)
Coaching i organisationer (v. Pernille Birch Mogensen, Erhversakademi Aarhus, 2011)

Deltaget i Ringgårdens interne kompetenceopbygning om:
Dobbeltfokuseret og personlighedsguidet misbrugsbehandling

Personlighedsteori

Personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser

Dynamikken mellem rus og personlighed

Identifikation, udredning, screening og assessment af dobbeltbelastning

Relationelle parallelprocesser