Du er her: 

Mette Holm Riis

Mette Holm Riis, Visitator/Psykolog 
 

mette@ringgaarden.dk

Cand. psych., aut.

Ansat siden 2014

Efteruddannelse
Grunduddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi for læger og psykologer (1 årig, v. Center for Kognitiv Terapi, Afd. M, Psykiatrisk Center Sct. Hans)

Kurser
Specialiseringskursus i Acceptance og Commitment Therapy (ACT) ved mennesker med dobbeltdiagnose,
Psykologhuset Kognitivt Fokus, 2015.

Certifikationsbevis i brugen af MCMI III, Millon Clinical Multiaxial Inventory, Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi, 2017

Sorg og Krise (v. Atle Dyregrov, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, 2014)

 


 

 

 

 

Neuroanatomi : fokus på hjernens neurale kredsløb, herunder funktion og forstyrrelser (v. Carsten Bjarkedam, 2013)

ART (Art Replacement Training - en uddannelse som instruktor i manualbaseret kognitions- og adfærdsterapeutisk gruppebehandling i vredeshåndtering (deltaget i teoretiske lektioner v. Bengt Daleflod og Anette Ljung, Egely, 2012)

Mentalisering i mødet med udsatte børn (v. Janne Østergaard Hagelquist, Dansk Psykologforening, 2012)

Konference om småbørnstraumer (v. Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, 2012)
Motivationssamtalen (v. Karsten Abel, KognitivGruppen 2011)
Coaching i organisationer (v. Pernille Birch Mogensen, Erhversakademi Aarhus, 2011)

Deltaget i Ringgårdens interne kompetenceopbygning om:
Dobbeltfokuseret og personlighedsguidet misbrugsbehandling

Personlighedsteori

Personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser

Dynamikken mellem rus og personlighed

Identifikation, udredning, screening og assessment af dobbeltbelastning

Relationelle parallelprocesser