Du er her: 

Palle Leerberg

Palle Leerberg, Gruppeleder
 

palle@ringgaarden.dk

Socialrådgiver
Ansat siden 1999

Efteruddannelse:
Supervisionsuddannelse
(1-årig, Den Sociale Højskole, 2008)

Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer
(Kognitiv Center Fyn 2006)

Supervisionsuddannelse (1-årig, Den Sociale Højskole, 2000)

Den regionale Misbrugsuddannelse i Danmark (1998)

Kurser

Introduktion i ACT
(Kognitiv Gruppen, 2012)

5 forelæsninger om Mindfulness (Folkeuniversitetet, 2012)

Mindfulness 2
(Kognitiv Gruppen, 2011)

Mindfulness 1
(Kognitiv Gruppen, 2010)

Supervisionsworkshop – mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse
(G. Alan Marlatt ph.d. , 2009)

Seminar om Misbrugere med personlighedsforstyrrelse – hvor står vi?
(Institut for personlighedsteori og psykopatologi, 2007).

Seminar om Substance abuse, (alcohol and drugs) and personality disorders (Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi, 2007)

Personlighedsforstyrrelser, (Psykiatrifonden, 2005)

Introduktion i Dialektisk Adfærdsterapi (2005)

NADA-diplom (2005)

Personlighedsforstyrrelse
I – II – III – IV og V,
(Psykiatrien i Århus, 2003)

Praktikvejlederkursus
(Den Sociale Højskole, 2002)

Kognitiv terapi ved misbrug (Kognitivt Terapicenter 2001)

Medicinkursus (Vejle Amt, 1998)

Deltaget i Ringgårdens interne kompetenceopbygning om:
Dobbeltfokuseret og personlighedsguidet misbrugsbehandling

Personlighedsteori

Personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser

Dynamikken mellem rus og personlighed

Identifikation, udredning, screening og assessment af dobbeltbelastning

Relationelle parallelprocesser