Døgnpris

I 2019 er prisen 1.940 kr. per døgn.

Dette dækker behandling, konsultation hos Ringgårdens psykiater, medicinudgifter (med mindre andet er aftalt), kost og behandlingsrelaterede materialer. Udgifter i forbindelse med transport til og fra opholdet er også indeholdt i prisen.

Når et ophold er gennemført indgår desuden tre efterfølgende ambulante samtaler med en behandler, samt en opfølgningsdag med andre tidligere beboere og behandlere.