Generelt om behandlingsforløbet

Et behandlingsforløb på Ringgården varer typisk 12 uger. Før man indskrives, skal man til en forsamtale for at fortælle om sit problem. Her får man også information om behandlingen. Derefter træffes en aftale om behandlingens start, forløb og varighed – hvis den af en eller anden grund skal være kortere end 12 uger.

Hverdagen i behandlingen er struktureret efter et bestemt skema, så man altid er klar over, hvad der skal ske i løbet af dagen og ugen. Der arbejdes ret intensivt for at sikre det bedst mulige udbytte.

Selve behandlingen består af en kombination af gruppeterapi, individuelle opgaver og undervisning i emner, der er vigtige for at komme ud af misbruget. Motion, mindfulness og deltagelse i praktiske gøremål bliver også en naturlig del af opholdet, når beboeren rent fysisk er klar til det. For hver enkelt beboer laves en personlig behandlingsplan og efter behov en udredning af eventuelle psykiske symptomer og problemer.

Helt overordnet går behandlingen ud på at underbygge troen på, at det kan lade sig gøre at leve et tilfredsstillende liv uden alkohol og andre rusmidler. Der stilles krav om, at beboeren er rusfri under behandlingen, hvorved træning i livet uden alkohol allerede er i gang.

I løbet af behandlingen kortlægges for hver enkelt beboer:

  • Hvornår trangen til rusen opstår
  • Hvordan baggrunden for tranges skal forstås hos den enkelte
  • Hvilke – helt individuelle – metoder der skal til for at håndtere trangen uden rusmidler

 

I den sidste del af opholdet arbejdes med planerne for, hvad der skal ske, når man kommer hjem. Beboeren formulerer sine værdier og mål med livet efter opholdet, og der udarbejdes en personlig handlingsplan.