Hvem behandler vi?

Ringgårdens tilbud om behandling er primært for personer med alvorligere alkoholproblemer. Det vil sige der hvor alkoholindtaget er svært at holde under kontrol, hvor det påvirker hverdagen, den daglige funktion, samspillet med de nærmeste, helbredet, jobbet, livskvaliteten – og/eller er kombineret med anden form for psykiske symptomer eller lidelser som angst, depression eller andet.

Typisk for beboere på Ringgården har misbruget varet en del år, og har haft omkostninger for både det sociale og psykiske liv – ikke mindst i forhold til familie og pårørende, som ofte er massivt nedslidte. Derfor tilbyder Ringgården efter aftale pårørendesamtaler undervejs i behandlingsforløbet.

Som beboer skal man være fysisk selvhjulpet, da der er både trapper, trin og brosten. Man skal kunne klare personlig egenomsorg med hygiejne, spisning og lignende. Er man fysisk handicappet, er det en god idé at forhøre sig om mulighederne før man henvises.