Hvordan kommer man i behandling?

Gennem sundhedslovens § 141 er der mulighed for gennem kommunen at få bevilget og betalt et døgnbehandlingsforløb på Ringgården. Afgørelsen træffes i reglen af det kommunale misbrugscenter.

Døgnbehandling er mere intensiv end ambulant behandling og foregår i støttende rammer, der sikrer høj gennemførelse og udbytte.

Ringgården samarbejder med de kommunale misbrugscentre både før og efter et døgnforløb. Der laves således i de fleste tilfælde en omfattende problemudredning og personlig behandlingsplan, som det ambulante efterbehandlingsforløb kan baseres på.

Der er er også andre muligheder for at komme til Ringgården end gennem kommunen:

  • Hvis man har en sundhedsforsikring via sit arbejde, vil denne i visse tilfælde dække døgnbehandling
  • Arbejdsgivere, der vælger at dække udgiften til en medarbejders behandling, har fradragsret for omkostningen, og medarbejderen bliver ikke beskattet
  • I nogle tilfælde – ofte ved særlige familieproblematikker – kan en kommunal sagsbehandler iværksætte døgnbehandlingen
  • Endelig er er der mulighed for selv at man selv betaler for behandlingen