Du er her: 
onsdag21aug2019

5-DAGES KURSUS

onsdag21aug2019 kl. 09:30 - 16:00

”Dobbeltbelastede alkoholmisbrugere: Praktisk identifikation og udredning samt personlighedsguidet kontakt- og behandlingsstrategi” v. psykolog, ph.d. Per Nielsen & cand.phil Steffen Røjskjær

5-DAGES KURSUS: (pris i alt 5.000 kr.)

Dag 1: onsdag d. 21. august                        Alle dage kl. 9.30 -16.00   

Dag 2 + 3: onsdag d. 11. og torsdag d. 12. september

Dag 4 + 5: onsdag d. 25. og torsdag d. 26. september

Ringgården har i en årrække i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og COK udbudt et velrenommeret 7-dages kursus om udredning og behandling af dobbeltbelastede, der indgik som modul i den samlede nationale alkoholbehandleruddannelse. Det er politisk besluttet at forankre kommende alkoholuddannelser på en uddannelsesinstitution, hvilket må forventes at tage noget tid. Derfor udbyder vi en revideret udgave af kurset i håb om at bygge bro, indtil det er afklaret, hvordan en ny national alkoholbehandleruddannelse skal se ud.

Målgruppe: Kurset er målrettet alkoholbehandlere i offentligt, ambulant regi og har som formål at styrke den enkelte behandlers kompetence i dobbeltfokuseret behandling.

Baggrund: I et typisk ambulant behandlingscenter vil omkring halvdelen af klientellet være dobbeltbelastet. Det vil sige, at de ved siden af afhængigheden findes en personlighedsforstyrrelse eller en psykisk symptomlidelse som f.eks. ADHD, angst eller depression.

Dobbeltbelastede klienter har svært ved at få udbytte af behandling, fordi deres emotionelle, kognitive eller relationelle vanskeligheder kan spænde ben for gennemførelsen af behandlingen. De betragtes ofte som vanskelige, fordi deres kontaktmåde stiller store krav til de mennesker, der er omkring dem, herunder behandlere. Konsekvenserne er ofte, at den terapeutiske relation er opslidende, og at behandlingen ikke har fuld gennemslagskraft.

Erfaringer viser, at et dobbelt fokus i behandlingen, dvs. at have opmærksomheden rettet på både afhængigheden og personlighedsmønster/symptomlidelse, er et nyttigt holdepunkt for at finde den bedst mulige kontaktstrategi og fokusering i behandlingsforløbet. Det betyder bedre fastholdelse af en god terapirelation, højere gennemførelsesrate og større sandsynlighed for et godt behandlingsresultat.

Formålet er at give kursisterne basale kompetencer i at udrede komorbiditet, lave alkoholbehandling med dobbeltbelastede klienter, sideløbende forholde sig til/behandle deres psykiske komorbiditet, hvor dette er inden for misbrugsbehandlingens rammer, og opnå forståelse for, hvornår det er betimeligt at inddrage eksterne samarbejdspartnere inden for psykiatri eller specialiseret døgnbehandling.