Du er her: 
torsdag21nov2019

Konference

torsdag21nov2019 kl. 09:30 - 16:00

Tema: ”Når ord ikke forløser! Om mødet med klienter, hvor den neuroaffektive udvikling ikke matcher dét, misbrugsbehandlingen tilbyder”

KONFERENCE:     (pris 250 kr.)

I arbejdet med dobbeltbelastede klienter får man jævnligt kontakt med mennesker, som – uagtet deres motivation– ikke profiterer af de verbalt baserede terapiformer, som er gængse i alkoholbehandlingen. Årsagerne kan være mange, men ofte står behandleren med en fornemmelse af, at der mangler forbindelse mellem følelser og intellekt, mellem det emotionelle og det kognitive, og at vi derfor ikke rammer en brugbar ”kanal” for klienten i behandlingsprocessen.

På alkoholområdet kan vi med fordel opruste vores viden om neuroaffektive udviklingsperspektiver og derigennem nå frem til mere realistiske vurderinger af den enkelte klients neuroaffektive niveau. Derved opnår vi en mere sikker fornemmelse for, hvad der terapeutisk kan være vejen frem via klientens nærmeste udviklingszone.

Dagens hovedtaler Susan Hart, psykolog, ph.d., er kendt som en eminent underviser og forsker på dette felt.

09.30:     Ankomst, check in med kaffe og rundstykke
10.00:     Velkomst og indledning v. Per Nielsen, Ringgården
10.45:    Pause
11.00:    Oplæg v. Susan Hart
12.00:     Frokost
12.45:     Susan Hart (fortsat)
16.00:    Dagen slutter

(Pauser undervejs)