Du er her: 
onsdag19aug2020

Workshop 2 - Fra skam og selvkritik til medfølende selvregulering

onsdag19aug2020 kl. 09:30 - 15:30

Klinisk psykolog Heidi Mouritsen og gruppeleder, pædagog Susanne Hørlyck

Pris 250 kr. pr. dag.

For en del klienter med alkoholproblemer står skam og selvkritik i vejen for, at de dels søger behandling og dels kommer effektivt frem til deres kerneproblematikker eller det forhindrer effektiv coping i højrisikosituationer. Work-shoppen har til formål at inspirere og dele erfaringer og tager udgangspunkt i en compassionfokuseret tilgang til afhængighed med vægt på nogle af de redskaber, vi bruger i behandlingen på Ringgården – både psykoedukativt, gennem mindfulness og i de terapeutiske interventioner.

Workshoppene består af en blanding af undervisning, casearbejde, øvelser og fælles drøftelser med afsæt i praksis. Workshoppene er pri-mært rettet mod alkoholbehandlere og andre med klientkontakt.

Tilmelding og praktiske oplysninger