Du er her: 
torsdag19nov2020

Konference - Tema: ”Berørt og belastet af klientens problemer”

torsdag19nov2020 kl. 09:30 - 16:00

(pris 250 kr.)

- hvordan kan vi som behandlere passe på os selv og hinanden i arbejdet med mennesker med komplekse alkoholproblemer og livsvanskeligheder

En dag med fokus på os selv som behandlere af mennesker med komplekse problemstillinger, der indebærer en risiko for sekun-dær traumatisering, udbrændthed og kontakttræthed.

Et fast og analytisk og omsorgsfuldt blik på dette hos os selv og hinanden er en vigtig del af at påtage sig ansvaret for behandling af mennesker, der er ramt af dobbeltbelastning/-diagnose eller andre komplekse problemstillinger i livet. Hvordan kan vi være nærværende i arbejdet – uden at blive slidt ned, brændt ud eller på anden måde bukke under for de uundgåelige belastninger.

På dagen vil psykolog Rikke Høgsted, direktør for Institut for Be-lastningspsykologi, føre os igennem belastningspsykologien og de handlemuligheder, der er mest relevante for at forebygge, af-bøde og – helst ikke – behandle de mulige skadevirkninger. Da-gen åbnes og motiveres af medarbejdere fra Ringgården med korte oplæg.

Program

09.30: Ankomst, check in med kaffe og rundstykke

10.00: Velkomst og indledning v. medarbejdere fra Ringgården

10.45: Pause

11.00: Oplæg v. Rikke Høgsted

12.00: Frokost

12.45: Rikke Høgsted (fortsat)

16.00: Dagen slutter

Tilmelding og praktiske oplysninger