Døgnpris SEL§101, jf. §107

I 2020 er prisen 1.995 kr. per døgn.

Dette dækker behandling, konsultation hos Ringgårdens psykiater, medicinudgifter (medmindre andet er aftalt), kost og behandlingsrelaterede materialer. Udgifter i forbindelse med transport til og fra opholdet er også indeholdt i prisen.

Når et ophold er gennemført, indgår desuden tre efterfølgende ambulante samtaler med en behandler, samt en opfølgningsdag med andre tidligere beboere og behandlere.

Døgnbehandling er mere intensiv end ambulant behandling og foregår i støttende rammer, der sikrer høj gennemførelse og udbytte.