Hvem og hvad?

Tilbuddet om behandling af kokainafhængighed er primært rettet til personer med et alvorligere afhængighedsproblem, der er svært at få under kontrol, påvirker borgerens hverdag, funktionsevne, samspillet med de nærmeste, helbred, job, livskvalitet – og/eller er kombineret med anden form for psykiske symptomer eller lidelser som angst, depression, ADHD eller andet – dog ikke psykotiske tilstande.

Personer med kokainafhængighed indgår i Ringgårdens almindelige behandlingsgrupper sammen med personer med alkoholafhængighed og deltager på lige fod i alle øvrige aktiviteter. Behandlingsindhold og -varighed mv. svarer til behandlingen for alkoholafhængighed med visse justeringer. Se også menupunkterne under ”Alkoholbehandling”.

Der tilbydes pårørendesamtaler og undervisning under behandlingsforløbet.

Som beboer skal man være fysisk selvhjulpen, da der er både trapper, trin og brosten. Ligeledes skal man kunne klare personlig egenomsorg med hygiejne, spisning og lignende. Er man fysisk handicappet, er det en god idé at forhøre sig om mulighederne før man henvises.