Hvordan kommer man i behandling?

Ringgården er fra 2020 godkendt af Socialtilsyn Syd efter Servicelovens §101, jf. §107 som behandlingssted for personer med kokainafhængighed. Det betyder, at der er mulighed for gennem kommunen at få bevilget et døgnbehandlingsforløb på Ringgården.

Afgørelsen træffes i reglen af det kommunale rusmiddelcenter. For borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet er der somme tider mulighed for at behandlingen kommer i stand og betales via sundhedsforsikring, arbejdsgiver – eller ved at man selv betaler. Arbejdsgivere, der vælger at dække udgiften til en medarbejders behandling, har fradragsret for omkostningen, og medarbejderen bliver ikke beskattet.

Ringgården samarbejder med de kommunale rusmiddelcentre – sædvanligvis både før og efter et døgnforløb. Der laves således en omfattende problemudredning og personlig behandlingsplan, som det ambulante efterforløb kan baseres på.