Formidling og undervisning

Som et led i centrets funktion afholder centret hvert år faglige temadage med ”hands-on” præg om personlighedsguidet kontaktstrategi, som vil blive udbudt til ambulatoriemedarbejdere. Vi arrangerer en række temaworkshops om dobbeltbelastning samt afholder en større årlig konference om emnet. Disse dage udbydes efterhånden, som de planlægges, via vores mailliste og på Ringgårdens hjemmeside. Er du interesseret i at få et praj, så send os din mailadresse.

Se her vores kursusprogram for 2019

Derudover kan centret også - i begrænset omfang - rekvireres til at lave temadage og workshops "ud af huset".

Omdrejningspunkt på temadagene er at ”skubbe til” praksis på misbrugsbehandlingsområdet i forhold til dobbeltbelastede. Det tror vi, at vi bedst gør ved at levere et ”kompetent – relevant – praksisnært” input, der er nyttigt og omsætteligt for dig som behandler, og som tager afsæt i den kommunale virkelighed.

Endelig arbejder vi løbende på at videreudvikle helt konkrete hjælpeværktøjer til at få overblik over kliniske klientoplysninger, så de systematisk kan indsamles, sorteres og analyseres med henblik på at lave en retvisende caseformulering og lægge en behandlingsstrategi. Den seneste publikation ”Dobbeltbelastning i alkoholbehandling – udredning og tilgang” kan rekvireres under ”publikationer

Formidling og undervisning

  • Temadage
  • Undervisning
  • Årlig konference om dobbelt fokus i behandling
  • Udvikling af praksisnære værktøjer 
  • Videndeling
  • Netværksdannelse