Konsulentbistand og sparring

Arbejdet med dobbeltbelastede klienter stiller store krav til organisering af behandlingen: de rigtige kompetencer skal være til stede for at kunne arbejde dobbeltfokuseret. Der skal også være et fælles sprog og grundforståelse for de psykiske problemers karakter og udtryk, og der skal være en opbygning af behandlingen, der gør det muligt at få kollegial støtte til caseformulering og afstemning af kontaktstrategien. Det har bl.a. betydning for den måde fagkonferencen bygges op, og måden de kliniske data sorteres på.

Kompetencecentret er gerne behjælpelig med inspiration til, hvorledes dette kan tilrettelægges ud fra den faglige og bemandingsmæssige virkelighed, der er på mange rusmiddelcentre. Vi kan bl.a. være ekstern deltager på fx behandlingskonference og visitationsmøder med det formål at skærpe det dobbelte fokus.

På ledelsesniveau tilbyder vi os som sparringspartnere i forhold til, hvordan man kan integrere dobbeltfokus på strukturelt plan. En anden mulighed er supervision i forhold til afprøvning af, hvorledes en dobbeltfokuseret tilgang kan implementeres i det daglige arbejde.

Hot line

Vi tilbyder også en telefonisk "hot line" for behandlere, der er kørt fast med en klient, har mistanke om, at der kan være tale om dobbeltbelastning, eller har brug for en anbefaling til hvorledes en kontaktstrategi kan lægges. I en telefonsamtale kan centrets medarbejdere fungere som den faglige kollega, du måske ikke lige har mulighed for at trække på i eget regi, og som kan lægge øre til dine observationer og overvejelser i forhold til en klient med henblik på at skabe kollegialt "samsyn".

2. Konsulentbistand og sparring

  • Konference-assistance
  • Supervision
  • Telefonisk "hot line" for behandlere
  • Organisationsudvikling
  • Hjælp til visitation