Team for klinisk udredning

Det er en kendt problematik, at en del kommunale rusmiddelcentre ikke har adgang til psykologfaglig eller psykiatrisk bistand i det kliniske arbejde - eller har det i utilstrækkeligt omfang. Det udgør et indlysende problem i forhold til den klientgruppe, der er dobbeltbelastet.

Vi har derfor oprettet Team for klinisk udredning som en ekstern støttefunktion også for disse kommuner. Teamet, der består af fire psykologer en psykiater samt Ringgårdens ledelse, kan især hjælpe med udredningsopgaver, fx gennem testning med MCMI eller andre redskaber, afholdelse af udredningssamtaler med klienter samt med at præcisere det fokus, der skal være i behandlingen.

Det betyder, at du som ambulant behandler kan trække på teamet, hvis du har brug for en psykologfaglig eller psykiatrisk vurdering af en borgers tilstand og behandlingsbehov.

Teamet kan normalt ikke tilbyde klienter egentlige psykologsamtaler (terapiforløb) eller psykiatrisk behandling.

1. Team for klinisk udredning

  • Testning/screening for symptomlidelser og personlighedsforstyrrelser
  • Udarbejdelse af klinisk fokus og caseformulering
  • Klinisk psykologisk bistand
  • Psykiatrisk lægekonsulent (vurdering)