Kompetencecentrets vision og mission

Kompetencecentrets MISSION

  • I samarbejde med landets kommuner at løfte den faglige kvalitet i behandlingstilbud til borgere med en dobbelt problemstilling
  • At den enkelte borgers alkoholmisbrug og psykisk lidelse får den bedst mulige behandling
  • Gennem rådgivning og udredning i et tæt samarbejde med kommunernes fagfolk at skabe sammenhæng mellem ambulant- og døgnbehandling.

Kompetencecentrets VISION

  • At personer med behov for dobbeltfokuseret misbrugsbehandling identificeres i højere grad og på et tidligere tidspunkt
  • At kommunale alkoholbehandlere støttes i at opnå kompetencer til udredning og problem- og personlighedsguidet behandling
  • At behandlingstilbud på både ambulant og døgnbasis udvikles på et fagligt dokumenteret grundlag til gavn for denne målgruppe og i tråd med de kliniske retningslinjer.